Zoznam minerálnych prameňov okresu PARTIZÁNSKE

pe.jpg (155378 bytes)

prehľad podla okresov

Malé Bielice TO - 9  KRYTÝ BAZÉN

Malé Bielice TO - 10 BAZÉN PRED BUDOVOU

Malé Bielice TO - 11  BAZÉN VEDĽA BUDOVY

Malé Bielice TO - 12  VÝVER PRED BAZÉNMI

Malé Bielice TO - 13  VRT MB - 2

Veľké Bielice TO - 14  RAŠELINISKO

Veľké Bielice TO - 15  VRT VB - 2

Veľké Bielice TO - 16  ZÁHRADNÝ BAZÉNIK

Malé Bielice TO - 18  VRT MB - 3

Brodzany TO - 21  VRT MB - 3

Veľké Bielice TO - 23  VRT MB - 3