Zoznam minerálnych prameňov okresu PIEŠŤANY

pn.jpg (139796 bytes)

prehľad podla okresov

 

Piešťany TR - 4 TRAJAN

Piešťany TR - 5 PRO PATRIA

Piešťany TR - 6 TORKOŠ

Piešťany TR - 7 CRATO

Piešťany TR - 8 CMUNT V - 1

Piešťany TR - 9 HYNIE V - 4A

Piešťany TR - 10 BEETHOVEN V - 7

Piešťany TR - 11 TORKOŠ V - 8

Piešťany TR - 12 SCHERER V - 9

Piešťany TR - 13  CRATO V - 10

Drahovce TR - 14 DOMOVÁ STUDŇA Č. D. 358 J. BARAČKA

Drahovce TR - 15 I. DOMOVÁ STUDŇA Č. D. 369 A. MAŇÁKA

Drahovce TR - 16 II. DOMOVÁ STUDŇA Č. D. 359 A. MAŇÁKA

Drahovce TR - 17 III. DOMOVÁ STUDŇA Č. D. 359 A. MAŇÁKA

Piešťany TR - 23 KLÁŠTORNÁ STUDŇA

Piešťany TR - 27 VRT PS - 1 (SLOVAN)

Piešťany TR - 28 VRT PS - 2 (SLÁV)

Piešťany TR - 29 VRT VLÚ - 1

Piešťany TR - 30 VRT VLÚ - 2

Piešťany TR - 31 VRT PS - 3 (SLOVEN)

Piešťany TR - 32 VRT PS - 4 (SLOVÁK)