Zoznam minerálnych prameňov okresu ©AĄA

sa.jpg (160373 bytes)

prehµad podla okresov

 

Vlčany NZ - 6 VRT FGV - 1

Diakovce GA - 1 VRT NA KÚPALISKU DI - 1

©aµa GA - 7 VRT HT© - 1

©aµa GA - 8  VRT HT© - 2