bb-10.jpg (17379 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 10

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza medzi areálom plážového kúpaliska a krytou plavárňou asi 100 m vľavo od Tajovského potoka. V lete roku 1997 boli zrealizované rekonštrukčné práce. Zrekonštruovalo sa zachytenie prameňa, okolie prameňa sa upravilo a nový je i drevený prístrešok nad prameňom. Na základe opakovaných rozborov ŠZÚ Ban. Bystrica minerálna voda nie je vhodná na pitie v dôsledku prekročenia medzných hodnôt fekálnych koliformných baktérií a enterokokov. Pri prameni sa však takéto upozornenie nenachádza.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)