bb-12.jpg (21883 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pod vŕbou v Bargarovej záhrade

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 12

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v severozápadnej časti mesta Banská Bystrica cca  200 m od mestského parku, vžavo od mestskej komunikácie do mestskej časti Podlavice, pod estakádou štátnej cesty Banská Bystrica - Donovaly. V tesnej blízkosti prameňa je vrt ŠV - 2 (BB-91). Prameň bol zachytený v drevenom kadlube. Tento bol zlikvidovaný pri výstavbe estakády a v súčasnosti je len výtek vody v značne zdevastovanom prostredí.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)