bb-14.jpg (18758 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň v záhrade Žiackeho domova IV

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 14

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádzal v záhrade študentského domova Strednej priemyselnej školy stavebnej. Pri výstavbe jedálne tejto školy bol zlikvidovaný.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)