bb-15.jpg (16829 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Pod smrčkom

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 15

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádzal v starom areáli KÚNZ - očné oddelenie. Zanikol pri výstavbe prístupovej cesty k Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)