bb-18.jpg (9510 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Ľudovít ( Ludvig )

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 18

Register
Lokalita

Brusno

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-23-06 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-D Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v areáli kúpeľov za liečebnou budovou Vepor. Zachytený je zvonom osadeným v železobetónovej spúšťanej studni. Minerálna voda je zo zvona vyvedená kameninovým potrubím. Do kameninového potrubia je vložené stúpacie antikorové potrubie, ktoré ústí do armatúrnej šachty, z ktorej sa voda odvádza rúrkou zabudovanou v reliéfe. Prameň je vyvedený do pitného pavilóna, využíva sa na pitné účely pre pacientov. Pre verejnosť je prameň zachytený vedľa pavilónu v pitnej fontánke.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)