bb-2.jpg (19048 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kúpeľný prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 2

Register
Lokalita

Badín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-03 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň kúpeľný sa nachádzal na okraji obce. V minulosti slúžil miestnym občanom na kúpanie. Bol primitívne upravený do nepravidelného obdĺžnika o stranách 15 x 10 m. Hĺbka prameňa v strede bola 1,5 m. Rokmi bol prameň zdevastovaný a strácal na výdatnosti. V súčasnosti v mieste prameňa je postavený komplex budov predajne Opel. Bývalú existenciu prameňa potvrdzujú iba priesaky, ktoré nezamŕzajú. Voda z nich sa nevyužíva.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)