bb-21.jpg (11330 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Ondrej BC - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 21

Register
Lokalita

Brusno

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-23-06 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-D Position of the spring on the military map

 

Prameň - Vrt BC - 1 sa nachádza na nádvorí kúpeľného areálu. Zdroj je zachytený 118 m hlbokým vrtom. Je hlavným zdrojom kúpeľov. Odber minerálnej vody je na prelive do akumulačnej nádruže, odkiaľ sa podľa potreby prečerpáva. Pre verejnosť je pred pitným pavilónom voda vyvedená do pitnej vázy.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)