bb-23.jpg (17556 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň za dvorom JRD

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 23

Register
Lokalita

Čačín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-D Position of the spring on the military map

 

Prameň bol pri výstavbe hospodárskeho dvora zlikvidovaný a voda bola odvedená do potoka.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)