bb-24.jpg (13938 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň z meliorácie

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 24

Register
Lokalita

Čerín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-123-B Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na zmeliorovanej lúke vľavo od štátnej cesty Čerín - Čačín smerom k potoku Zolná. Voda voľne vyviera a rozteká sa po lúke. Nevyužíva sa.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)