bb-26.jpg (25072 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš Laz

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 26

Register
Lokalita

Čerín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-123-B Position of the spring on the military map

 

Prameň bol pri výstavbe meliorácie pozemkov zachytený do drenážanej siete a identifikovať sa dá len na drenážnej výusti v koryte potoka Zolná, kde vyteká železitá voda. Nevyužíva sa na pitie.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)