bb-27.jpg (42342 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš pri potoku

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 27

Register
Lokalita

Čerín

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza asi 20 m od cesty Dolná Mičiná - Čerín v eróznej rýhe nepomenovaného prítoku Lukavice. Voda vyteká z kovovej rúrky, zabudovanej v betónovej stene. Voda odteká do blízkeho nemenného potoka. Využíva sa na pitie miestnymi obyvateľmi a tiež širšou verejnosťou.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)