bb-28.jpg (17759 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš Žampa

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 28

Register
Lokalita

Čerín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vľavo od štátnej cesty Dolná Mičiná - Čerín, severne od prameňa BB - 28 sa rozprestiera lúka, na ktorej sa v tesnej blízkosti od seba nachádza 10 prameňov. Všetky sú situované na ľavej strane bezmenného prítoku Lukavice. V súčasnosti v chránenom areáli mičinskej travertíny prameň BB - 28 je od štátnej cesty Dolná Mičiná - Čerín najvzdialenejší. Nachádza sa neďaleko kameňolomu. Prameň zanikol, ostala po ňom iba rozmočená bahnom a rašelinou zanesená priehlbina nepravidelného tvaru.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)