bb-3.jpg (19100 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Studňa č. d. 3 u Juraja Hudobu

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 3

Register
Lokalita

Badín

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-03 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-123-A Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádzal vžavo od cesty vedúcej do obce, na jej východnom okraji. Prameň bol upravený ako kopaná studňa. V súčasnosti je studňa zlikvidovaná, v tesnej blízkosti je postavená dielňa autoservisu.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)