bb-38.jpg (27561 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Cenovský medokýš

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 38

Register
Lokalita

Harmanec

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-11 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza v doline potoka Cenovo, asi 2 km od križovatky so štátnou cestou B. Bystrica - Martin. Prameň je zachytený betónovými skružami s prelivovou rúrkou. Proti znečisteniu je chránený poklopom. Voda odteká do blízkeho potoka. Využíva sa len náhodile.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)