bb-4.jpg (26956 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň č. d. 7

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 4

Register
Lokalita

Badín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-03 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-123-A Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na východnom okraji obce, vľavo od cesty vedúcej do obce, v záhrade domu č. 7. Zachytený je do betónovej skruže, z ktorej voda odteká do cestného rigola. Voda je povrchovo znečistená. na pitie sa nevyužíva.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)