bb-43.jpg (22218 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Pod Hornou kyslou

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 43

Register
Lokalita

Hiadeľ

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-05 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-B Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza asi 5 m nižšie od prameňa Horná Kyslá /BB-42/. Zachytený je do dreveného kadluba, s prelivovým otvorom na boku. Voda odteká do potoka a podmáča okolie. Prameň je povrchovo znečisťovaný. Keďže je v tesnej blízkosti využiteľného prameňa, nevyužíva sa.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)