bb-5.jpg (17447 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Studňa v JRD

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 5

Register
Lokalita

Badín

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-02 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-123-A Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza vo dvore JRD. V súčasnosti je na mieste prameňa postavený prístrešok pre poľnohospodárske stroje. Studňa je zasypaná a voda je odvedená popod zem do cestnej priekopy. Nevyužíva sa.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)