bb-51.jpg (22035 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kúpeľný prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 51

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-23 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádzal na južnom okraji mesta Banská Bystrica - časť Kráľová. Zanikol pri asanácii rodinných domov pred výstavbou sídliska Kráľová.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)