bb-53.jpg (31825 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Jegorovov prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 53

Register
Lokalita

Moštenica

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-05 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-B Position of the spring on the military map

 

Minerálny prameň je vzdialený od obce asi 4 km smerom na severozápad. Zachytený je do drevenej, zvonku obetónovanej nádržky s prelivovou rúrkou. Nad prameňom je drevený prístrešok s upraveným okolím. Voda odteká do potoka. Využíva sa často na pitie.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)