bb-6.jpg (25295 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň Podháj

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 6

Register
Lokalita

Badín

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-02 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-123-A Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza asi 2 km juhozápadne od obce Badín na okraji lesa. V r. 1930 pri geologickom prieskume bola navŕtaná minerálna voda. Prameň je zachytený betónovou skružou bez poklopu. Hĺbka studne je asi 1,5 m. Výška vodného stĺpca asi 0,20 m. Voda je povrchovo veľmi znečisťovaná, vyústenie do meliorácie. Nevyužíva sa.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)