bb-61.jpg (15325 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň Kyslá

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 61

Register
Lokalita

Pohronský Bukovec

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-23-01 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-B Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody s nachádza priamo v obci. Zachytený je v betónovej šachte, odkiaľ voda vyteká kovovou rúrkou s kohútikovým uzáverom. Nad prameňom je vybudovaná drevená búdka. Voda sa často využíva na pitie miestnymi obyvateľmi a širokou verejnosťou.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)