bb-62.jpg (17911 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Horný medokýš

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 62

Register
Lokalita

Ponická Huta

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-25 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-D Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v doline potoka Medokýš, v blízkosti rekreačného zariadenia na pravej strane potoka. V minulosti boli v úseku 20 m pod prameňom BB - 62 ešte ďalšie dva pramene. Prameň minerálnej vody je zachytený v betónovej šachte, voda vyteká prelivovou trúbkou, odvedená je rigolom do potoka. Nad prameňom je postavený drevený altánok. Voda sa používa na pitné účely.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)