bb-63.jpg (15433 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň Stredný

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 63

Register
Lokalita

Ponická Huta

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-25 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-D Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádzal asi 8 m nižšie od prameňa BB - 62. Nakoľko výdatnosť prameňa v minulosti bola veľmi slabá, prameň pri úprave lesnej zvážnice zanikol.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)