bb-65.jpg (17476 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň nad dedinou

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 65

Register
Lokalita

Ponická Huta

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-25 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-D Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza severovýchodne od obce Ponická Huta, asi 2 km v tzv. Veľkej doline. Voda vyviera na pravej strane potoka Veľká Zolná. Prameň je zachytený v betónovej šachte a 3 m popod zem odvedený do upraveného dreveného altánka. Vnútro altánka je vybetónované a voda vyteká prelivovou trúbkou a odvedená je popod zem do blízkeho potoka. Voda sa používa na pitné účely miestnymi obyvateľmi a turistami.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)