bb-66.jpg (13272 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt HV - 31

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 66

Register
Lokalita

Šalková

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-19 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň - vŕtaná studňa sa nachádza východne od obce Šalková, vľavo od štátnej cesty Šalková - Hrochoť. Zdroj minerálnej vody bol objavený v roku 1964 v rámci hydrogeologického prieskumu. Zdroj je uzavretý železným uzáverom s prelivovou trúbkou. Používa sa na pitné účely miestnymi obyvateľmi.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)