bb-67.jpg (13766 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 67

Register
Lokalita

Šalková

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-19 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádzal východne od obce Šalková, asi 30 m od prameňa BB - 66. Upravený bol na spôsob kopanej studne. Po navŕtaní studne BB - 66 sa voda zo studne prestala používať. V súčasnosti je studňa zasypaná, na jej mieste presakuje na povrch minerálna voda. Okolie je podmáčané a zarastené. Voda sa nedá využívať.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)