bb-7.jpg (21748 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt B - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 7

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt BB - 7 bol urobený v rámci prieskumu minerálnych vôd Banská Bystrica v rokoch 1960 - 1962. Situovaný je v údolí Tajovského potoka medzi areálom plážového kúpaliska a krytou plavárňou. Vrt sa v súčasnosti nevyužíva. V blízkosti vrtu bol v roku 1981 odvŕtaný a zabudovaný vrt BB - 1 /BB -86/, ktorý nahradil vrt BB - 7.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)