bb-72.jpg (15570 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš pri železničnej stanici

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 72

Register
Lokalita

Vlkanová

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-03 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v blízkosti železničnej stanice. Voda voľne odteká spod betónovej dlaždice. Na pitie sa nevyžíva.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)