bb-78.jpg (14566 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pod kráterom Vriacim

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 78

Register
Lokalita

Čerín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na lúke v travertínovej kope tesne pod Prameňmi vriaci a na lúke. V súčasnosti je už travertínová kopa suchá, prameň je vyschnutý.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)