bb-79.jpg (15191 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kráter pri elektrickom stĺpe

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 79

Register
Lokalita

Čerín

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň bol umiestnený pri stĺpe elektrického vedenia v travertínovej kope. Vytváral kráter menšieho rozsahu. Po erupcii vrtu ČEM - 1 prameň zanikol.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)