bb-8.jpg (24536 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt B - 2

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 8

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt B - 2 bol umiestnený v areáli plážového kúpaliska na Štiavničkách na ľavom brehu Tajovského potoka. Vrt je hlboký 30 m. Vrt sa nevyužíva.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)