bb-81.jpg (23114 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt PV - 6

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 81

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt je umiestnený v areáli plážového kúpaliska na Štiavničkách v údolí Tajovského potoka na jeho žavom brehu, v tesnej blízkosti vrtu B2 (BB - 8). Vrt bol vybudovaný v rámci balneohydrologického prieskumu v roku 1976. Hĺbka vrtu je 20 m. Minerálna voda z vrtu bola odvedená do upraveného zárezu na brehu potoka, kde je vyvedený aj odtok vody. Vrt bol v roku 1989 nahradený novým vrtom ŠV-1 (BB 90). V súčasnosti je nefunkčný.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)