bb-82.jpg (20821 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt ŠHV - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 82

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt ŠHV - 1 bol odvŕtaný a zabudovaný v roku 1976 do hĺbky 117 m. Situovaný je v blízkosti vrtu BB-1 (BB 86) a prameňa v rekreačnom areáli na Štiavničkách v údolí Tajovského potoka, v plechovej búdke hneď pri budove krytej plavárne. Voda sa využívala na rekreačné kúpenie v otvorenom plážovom kúpalisku. V súčasnosti sa vrt nevyužíva, voda z neho odteká potrubím do Tajovského potoka.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)