bb-83.jpg (13910 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt ČAM - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 83

Register
Lokalita

Čačín

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-04 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-123-B Position of the spring on the military map

 

Vrt BB - 83 sa nachádza na južnom okraji intravilánu obce Čačín. Bol vybudovaný v roku 1975. Je hlboký 154 m a vodu zachytáva v hĺbke 86 m v triasovej dolomitickej drve. Na vrte je vybudovaná od roku 1997 plniareň minerálnej vody. No ponechaný je aj pôvodný výtok z vrtu aj s dreveným prístreškom, takže je možné prípadné pitie alebo nabratie minerálnej vody.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)