bb-85.jpg (16253 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt BL - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 85

Register
Lokalita

Badín

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-32-03 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt BB - 85 bol umiestnený na východnom okraji obce, neďaleko “Kúpeľného Prameňa”. Vybudovaný bol v rámci úlohy riešenia ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov Sliač - Kováčová. V súčasnosti je vrt zlikvidovaný. Na jeho mieste sa nachádza skládka zemného stavebného materiálu predajne Opel.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)