bb-86.jpg (19893 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt BB - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 86

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt BB - 1 bol odvŕtaný a zabudovaný v roku 1981 pre záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica ako exploatačný zdroj pre rekreačné účely v rekreačno-športovom areáli na Štiavničkách. Situovaný je v údolí Tajovského potoka medzi plážovým kúpaliskom a krytou plavárňou, v blízkosti už nevyužívaného vrtu B - 1 (BB - 7). Vrt bol odvŕtaný do hĺbky 818 m. Minerálna voda je zachytená v dolomitovom súvrství stredného triasu v intervale 260 - 375 m. V roku 1997 bol overený technický stav vrtu. Bola zistená priechodnosť vrtu do hĺbky 278 m, zbytok vrtu je zanesený. V záveroch revízie sa doporučuje buď jeho prečistenie Aerlifitom alebo prebudovanie.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)