bb-87.jpg (23292 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pri ceste

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 87

Register
Lokalita

Harmanec

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-07 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na ľavostrannej odbočke z hlavnej cesty Banská Bystrica - Martin asi 400 m od križovatky v doline potoka Cenovo. Situovaný je na ľavej strane potoka. Prameň je vyvedený do zvislej kovovej rúry s otvorom na boku. Voda voľne odteká do blízkeho potoka. Výdatnosť prameňa je veľmi malá, využíva s iba náhodile.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)