bb-88.jpg (16663 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt ŠHB - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 88

Register
Lokalita

Brusno

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-23-06 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-D Position of the spring on the military map

 

Vrt ŠHB - 1 bol vybudovaný asi 800 m severozápadne od výverovej oblasti minerálnych vôd v intraviláne obce Hronov (miestna čas Brusno). V súčasnosti je vrt zlikvidovaný, v mieste vrtu sú vybudované tenisové dvorce.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)