bb-9.jpg (30754 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt B - 4

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 9

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt je situovaný v severnej časti mesta, asi 100 m vpravo od miestnej komunikácie Rudlová - Stará nemocnica v údolí Rudlovského potoka. Voda vyteká z kovovej trúbky zabudovanej v oceľovej rúre. Voda voľne odteká do potoka. Minerálna voda sa využíva na pitné účely. Okolie vrtu je upravené.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)