slovakia.gif (244 bytes)

Vrt ŠV - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

BB - 90

Register
Lokalita

Banská Bystrica

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-14-17 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-111-C Position of the spring on the military map

 

Vrt ŠV - 1 je umiestnený v rekreačno-športovom areáli na Štiavničkách , na žavom brehu Tajovského potoka. Vrt ŠV - 1 vlastne nahrádza technicky znehodnotený vrt PV - 6 (BB - 81). Hĺbka vrtu je 20 m. Odber vody bol v upravenom záreze kovovou rúrkou. Voda odtekala do potoka. V súčasnosti voda z vrtu nevyteká a okolie je silne znečistené.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)