Zoznam minerálnych prameňov okresu BARDEJOV

prehľad podla okresov

bj.jpg (519434 bytes)

 

Abrahámovce BV - 1 VAJCOVKA

Bardejovské kúpele BV - 2 HLAVNÝ PRAMEŇ

Bardejovské kúpele BV - 3 LEKÁRSKY PRAMEŇ

Bardejovské kúpele BV - 4 ANNA

Bardejovské kúpele BV - 5 ALŽBETA

Bardejovské kúpele BV - 6 S - 12A

Bardejovské kúpele BV - 7 S - 5A

Bardejovské kúpele BV - 8 S - 5

Bardejovské kúpele BV - 9 HERKULES S - 8

Bardejovské kúpele BV - 10 S - 3

Bardejovské kúpele BV - 11 S - 13

Bardejovské kúpele BV - 12 S - 1

Bardejovské kúpele BV - 13 S - 9      

Bardejovské kúpele BV - 14 S - 2

Bardejovské kúpele BV - 15 ĽUDOVÝ PRAMEŇ                                                       

Becherov BV - 16 ŠVABĽOVKA

Bogliarka BV - 17 VAJCOVKA

Cigeľka BV - 20 PODBUSOV

Cigeľka BV - 21 LAZCE I

Cigeľka BV - 22 LAZCE II

Cigeľka BV - 23 PRAMEŇ V POTOKU                                                        

Cigeľka BV - 24 MIKVA

Cigeľka BV - 25 PRAMEŇ V OBCI

Cigeľka BV - 26 VETERÁN

Cigeľka BV - 26A GLÓRIA

Cigeľka BV - 26B APOLLO                                                        

Cigeľka BV - 26C SLOVAN

Cigeľka BV - 26D MATKA

Cigeľka BV - 26E PÍŠŤALKOVÝ

Cigeľka BV - 26F LODOVICUS                                               

Cigeľka BV - 26G CIGEĽKA I  ( ŠTEFAN )

Dlhá Lúka BV - 27 PRAMEŇ V OBCI

Frička BV - 29 KYSELKA

Gaboltov BV - 30 PRAMEŇ PRI KRÍŽI                                                        

Gerlachov BV - 31 KYSELKA

Hažlín BV - 33 PRAMEŇ NA LÚKE

Hrabské BV - 35 PRAMEŇ NAD POTOKOM

Hrabské BV - 36 PRAMEŇ NA HORNOM KONCI

Hrabské BV - 37 PRAMEŇ PRI KAPLNKE

Hrabské BV - 38 PRAMEŇ PRI POĽNEJ CESTE

Hrabské BV - 39 PRAMEŇ PRI GERLACHOVSKOM CHOTÁRI

Hrabské BV - 40 PRAMEŇ NA HRANICIACH

Hrabské BV - 41 TRI PRAMENE V POTOKU

Kľušov BV - 43 PRAMEŇ PRI IHRISKU

Koprivnica BV - 45 VAJCOVKA

Kožany BV - 46 VAJCOVKA

Kurima BV - 47 PRAMEŇ VO VÝMOLE

Lukavica BV - 48 PRAMEŇ V POTOKU

Mikulášová BV - 50 ŠČAVICA

Nižný Tvarožec BV - 53 KVAŠNÁ VODA

Petrová BV - 54 PRAMEŇ PRED KAPLNKOU

Petrová BV - 55 PRAMEŇ PRI HRUŠKE

Petrová BV - 56 PRAMEŇ PRI JRD

Rešov BV - 60 RYHAVKA

Snakov BV - 61 PRAMEŇ ZA KRÍŽOM

Snakov BV - 62 PRAMEŇ NA SVAHU ZA OBCOU

Snakov BV - 63 PRAMEŇ V OBCI PRI POTOKU

Stebnická Huta BV - 64 VAJCOVKA

Šarišské Čierne BV - 66 KYSLÁ VODA

Šarišské Čierne BV - 67 DOMOVÁ STUDŇA Č. D. 101

Šarišské Čierne BV - 68 STUDŇA Č. D. 57

Šarišské Čierne BV - 69 PRAMEŇ NA ĽAVEJ STRANE POTOKA                                 

Vyšný Tvarožec BV - 76 KYSELKA

Vyšná Polianka BV - 77 SÍRNY PRAMEŇ I

Vyšná Polianka BV - 78 SÍRNY PRAMEŇ II

Vyšná Polianka BV - 79 SÍRNY PRAMEŇ V KORYTE POTOKA

Bardejovské kúpele BV - 82 KLÁRA

Bardejovské kúpele BV - 83 NAPOLEON BJ - 18

Bardejovské kúpele BV - 84 KOLONÁDNY PRAMEŇ BJ - 19

Bardejovské kúpele BV - 85 KLÁRA BJ - 20

Bardejovské kúpele BV - 86 ANNA BJ - 21

Gaboltov BV - 87 PRAMEŇ PRI CESTE

Dlhá Lúka BV - 88 VRT BV - 1

Bardejovské kúpele BV - 89 VRT BJ - 22

Bardejovské kúpele BV - 90 VRT BJ - 23

Bardejovské kúpele BV - 91 ALŽBETA BJ - 24

Cigeľka BV - 92 VRT P - 1

Cigeľka BV - 93 CIGEĽKA II P - 2

Cigeľka BV - 94 CIGEĽKA III P - 3

Cigeľka BV - 95 CIGEĽKA IV P - 4

Cigeľka BV - 96 CIGEĽKA V P - 5

Cigeľka BV - 97 CIGEĽKA VI P - 6

Cigeľka BV - 98 CIGEĽKA VII P - 12

Cigeľka BV - 99 CIGEĽKA VIII CH - 1

Bardejovské kúpele BV - 100 VRT BJ - 33 ( NOVÝ HERKULES )

Snakov BV - 101 PRAMEŇ NOVÝ KADLUB

Frička BV - 102 NA UHLISKÁCH

Koprivnica BV - 103 VRT HAK - 1                   

Koprivnica BV - 104 VAJCOVKA

Kožany BV - 105 VAJCOVKA

Petrová BV - 106 KYSELKA

Vyšný Tvarožec BV - 107 KYSELKA

Vyšná Polianka BV - 108 VAJCOVKA

Bardejovské kúpele BV - 109 VRT BKH - 1 ( FRANTIŠEK )

Bardejovské kúpele BV - 110 VRT BKH - 3 ( ALEXANDER )

Bardejovské kúpele BV - 111 VRT BJŠ - 3