ds-10.jpg (34434 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt VHP - 12 - R

uk.gif (1335 bytes)

Register

DS - 10

Register
Lokalita

Horná Potôň

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  45-13-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-33-143-D Position of the spring on the military map

 

Geotermálny vrt je situovaný na severnom okraji obce pri križovatke ciest č. 572 a cesty vedúcej do Hornej Potône. Vrt je oplotený a pod prístreškom. Vrt je vystrojený ťažobnou kolónou s kolektormi a slúži ako reinjektážny vrt pre spätné zatláčanie tepelne využitej termálnej vody z vrtu FGHP-1 /DS-4/ do kolektorov, z ktorých je voda odoberaná.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)