ds-11.jpg (41415 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt ČR - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

DS - 11

Register
Lokalita

Čiližská Radvaň

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  45-34-01 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-33-12-C Position of the spring on the military map

 

Vrt je situovaný južne od obce Čiližská Radvaň v blízkosti skleníkového hospodárstva Roľníckeho družstva Medzičilie. Prístup k vrtu je dobrý poľnou cestou z obce. Voda z vrtu je čerpaná pomocou ťažobnej kolóny a odvádzaná na vykurovanie skleníkov a na sušičku obilia.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)