ds-3.jpg (35923 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt FGT - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

DS - 3

Register
Lokalita

Topoľníky

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  45-32-02 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-33-12-B Position of the spring on the military map

 

Vrt je umiestnený na severnom okraji obce Topoľníky v blízkosti Klátovského ramena v areály poľnohospodárskeho družstva. Slúži na vyhrievanie skleníkov a v letnom období na plnenie termálneho kúpaliska v obci. Voda z vrtu je zachytená rúrovou sústavou a pomocou rozdeľovača prúdi do skleníkov.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)