ds-4.jpg (46674 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt FGHP - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

DS - 4

Register
Lokalita

Horná Potôň

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  45-13-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-33-143-D Position of the spring on the military map

 

Vrt sa nachádza na severnom okraji obce v areály skleníkového hospodárstva. Vrt je vystrojený ocežovou rúrovou sústavou a pomocou čerpadla je termálna voda odvedená na vykurovanie skleníkov.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)