ds-6.jpg (40201 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt FGGa - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

DS - 6

Register
Lokalita

Gabčíkovo

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  45-31-19 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-33-12-A Position of the spring on the military map

 

Vrt je situovaný juhovýchodne od obce v poli. Je prístupný z poľnej cesty, ktorá vedie okolo parku. V blízkosti sa nachádza bývalé kúpalisko. Voda z vrtu sa čerpá pomocou ťažobnej kolóny, z ktorej voda z vrtu vyúsťuje do Čiližského potoka. Voda z vrtu sa využíva na termálne kúpalisko.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)