ds-7.jpg (37013 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt DS - 2

uk.gif (1335 bytes)

Register

DS - 7

Register
Lokalita

Dunjská Streda

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  45-31-05 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-33-12-A Position of the spring on the military map

 

Vrt je situovaný na južnom okraji mesta pri termálnom kúpalisku, vedľa parkoviska. Vrt je ohradený pletivom. Voda z vrtu sa čerpá pomocou ťažobnej kolóny a zo zásobníka sa rozvádza na kúpalisko.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)